Tractor Pulling is een motorsport, waarin men met een tractor een zware slede over een zo groot mogelijk afstand moet slepen. Tractor Pulling is overgewaaid uit Noord-Amerika waar het in de eerste helft van de twintigste eeuw is ontstaan en in de zeventiger jaren van de twintigste eeuw tot een sport is uitgegroeid. In 1977 werd de sport door enkele Amerikanen voor het eerst tijdens een ploegfestijn in Flevoland geïntroduceerd in Europa. De Nederlandse truck- en tractorpullingorganisatie (NTTO) organiseert de wedstrijden in Nederland. De NTTO is aangesloten bij de overkoepelende Europese organisatie, de European Tractor Pulling Committee (ETPC). De Amerikaanse tegenhanger is de National Tractor Pullers Association (NTPA).

De maximale afstand is meestal 100 meter, maar soms bij indoor wedstrijden (binnen) is deze korter. Wordt deze afstand overschreden, dan wordt van een “full pull” gesproken. Zijn er meer deelnemers met een full pull dan wordt de sleepwagen verzwaard en wordt opnieuw getrokken. De breedte van de baan is 10 meter en wordt aangegeven door een aan weerszijden getrokken krijtstreep. Wordt bij het trekken de lijn overschreden, dan wordt de bestuurder gediskwalificeerd. Tussen de trekken door wordt de baan geëgaliseerd en vastgereden om iedereen gelijke kansen te geven.

Op de baan staan twee mensen met een vlag. Bij de start wordt een groene vlag gezwaaid en tijdens de trek wordt een rode vlag gebruikt. Wordt met de rode vlag gezwaaid dan moet de bestuurder ogenblikkelijk stoppen met trekken. Meestal wordt de rode vlag echter gezwaaid als de sleepwagen niet verder getrokken wordt.

Er zijn klei- en zandbanen, waarbij de voorkeur uitgaat naar een kleibaan, omdat deze meer slip geeft.

Zeer belangrijk is dat de banden een maximale grip hebben. Daarom wordt er getrokken met een lage bandenspanning. Om toch zo min mogelijk weerstand te ondervinden worden de kammen op de banden bijna geheel verwijderd, waardoor er geen grond opgeworpen wordt.

De sleepwagen wordt zodanig afgesteld dat er enkele sterke en goede deelnemers een full pull kunnen halen. Na afstelling wordt de sleepwagen door een deelnemer buiten mededinging een keer getrokken om te kijken of de juiste afstelling is bereikt. Tijdens de trek wordt het gewicht op de sleepwagen naar voren verplaatst, waardoor er meer gewicht op het sleepvoorstuk komt en er zo meer weerstand ontstaat.